Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 ) VIII.

De geadmitteerde Schoolmeesters en Matresfen, zullen nog daar en boven Jaarlyks in de Maanden/, of daar omtrend, ten behoeve van het Gilde, moeten betaalen de gewoone Jaarpenningen, de Meesters twaalf de Matresfen agt, de Ondermeesters en Ondermatresfen zes en de rustende Matresfen vier Stuivers welke door Regenten van dit Gilde geadüfteerd door den Knaape, op den voornoemden tyd zullen opgehaald worden.

JX-

-Geen Schoolmeester of Matres, zal mogen by de hand neemen of-hebben, eenige Neering of Handtee«««ren m met het yoorfchreve beroep onbeftaanbaar ZVn en waar door zy zelfs of de Jeugd van hetwaare oogmerk mogten worden afgeleid, op pcene van fufpenfie in hun opgemeld beroep, tot zoo lang zy devoorfchreve Neeringen, of Handteeringen wederom zullen verlaten hebben, en zullen daarom ook met mogen verhuyfen, zonder alvorens den Deken kennis te geven waar zy gaan wonen op de boete van ^qG^

Sluiten