Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( « )

da^t op Weljlmen willen ten Anker komen, om te' laden ofte loslchen, en dan daar klaar zynde, weder willen na deze Stad of op hetVlacque, zullen de Trekkers voor ieder Koppel Paarden genieten zes Guldens, en voor ieder Oppas v^fnenStuivers,

X.

Al de Trekkers die eenige Scheepen komen na; of van de Stad Middelburg te trekken, zonder dat voorn: Schip een Stads-Loots aan Boord heeft en by het in of uittrekken door verzuim of onkunde van den Schipper of commanderenden Officier aan de Grond raakt en blyft zitten , zoo zullen de voorn: Trekkers niet gehouden weezen zoo een Schip voor het zelfde Trekloon te moetm oppasfen: maar voor yder Oppas van yder Koppel-Paarden genieten vyfüen Stuyvers. Edog zoo het by verzuym , of onwilligheid door de Trekkers aan den Grond raakt, zoo zullen, zy Trekkers niet alleen haar Trekloon verbeuren, maar daar en boven zoo lange op voorn: Schip pasfen tot het weder Vlot raakt,

en

Sluiten