Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, (I"3

¥111

Item de voorfehreve Proeve volbragt zynde zal qntlangen worden in het voorf- Ambagt affirmeerende de Previlegie of Ordonnantie van dezen Ambagte te onderhouden , te vermeerderen maar niet te verminderen, en daar toe te betalen indien hy binnen Bewesten Schelde gebooren is -4 twaalf Schellingen Vlaams en indien hy buyten Ben esten Schelde gebooren is, zal betaalen dobbel van 't geen voorf. is na ouder Costuimen mede, dat den laasten aankomenden, zal gehouden zyn den Ambagte te dienen als Knape in alles, regt en behooffyk zonder iets daar van te genieten van het''Gilde zelfs in perloon op de boete van tien Schellingen of ten waare by Ziekte of uit de Stad wezen indien gevalle zal moeten -dienen den. voorgaanden inkomeling .en van alle weter: van Hout of anders van andere als Deken en Beleden ;zal daar van genieten hvee Schellingen Flaams^

IX •

Item dat een ygelyk Vrymeester, woonende binnen sdeze Stad zynen Winkel of Werkhuis anders nergens

"hou-

Sluiten