Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 ) Art. y.

De Pachters zullen aan iederen Boom met niemand anders, als by Art. 4. vermeld, voor minderen prys mogen accordeeren, dan voor één .Pond tien Schellingen vlaams, dog Zullen ook van de Boden van Middelburg op Vlisfingen en vice verfo niet meerder mogen vorderen, dan één Pond vlaams.

Art. 6.

Eeniglyk zullen van de betaling van dezen Taux vry zyn de Wagens, die met Materiaalen van Steen, Zand, Gereedichappen &c. tot het maaken en repareeren van den Wegzuilen passeren, alsmede de Paarden, die uit en in de Weiden zullen worden gehaalt of gebragt.

Art. 7.

Alle Rytuygen, zonder onderfcheid van Rang of Conditie, dezen Weg pasfeerende, zullen in het Ryden verpligt zyn zig aan de regtërhand te houden , en de linkerhand voor 't. pasfeeren van andere Rytuygen -y die hun of ontmoeten of agter op komen Ryden, vry, open en onbelemmert te laaten, •• • * . ten

Sluiten