Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN LEZER. VII

met vermyding van alle wydlopigheid.

Tot onderrichting van den Lezer moet men hier melden, dat de twee hyvoegzels, geplaatst in het Twaalfde deel, van bladzyde 324 tot 339 ingeloot en, in den eerjïen druk, aan het jlot van het gemelde deel van bladzyde 373 tot 388 te vinden zyn: ver* der, dat, het geen hiervan bladzyde 340 tot 388 gevonden word, in de eerjïe uitgaaf op bladzyde 324-372 te lezen is; derhalven moeten zy, die den ouden druk bezitten , om de zaaken, in dit deel voorkomende . te vinden, zestien bladzyden te rug keeren,

Wy

Sluiten