Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 REGISTER OP HET

B l» DEEL pag.

Bloemen , befchryving van haar

zamenftel. . . . n. 262.

• hebben een groot getal uitmuntende fchoonheden en een regelmatige opvolging. . . m. 8-13.

■ zyn verfcheide in elk jaargety. in. 14.

hebben byzondere kleuren. . 17.

■ " haar eenvormigheid. . , 20.

—■— haar reukdampkring is nuttig

en van genoegelyke uitwerkzelen. 24-31.

aanwyzing hoe men dezelve

moet voortkweeken. . . 47-51.

Bloemboomen hebben veel foorten, wie dezelve zyn, zyverftrekken tot luister van Flora. . m. 107-108.

Bloem-

Sluiten