is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaakryk register op de zestien deelen van het Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken en onderhoudingen over de natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114 REGISTER OP HET H o.

r t * „ deil pat.

Hoorns (Zee-) hebben verfcheide . wratten, oorzaak hier van. . . 1.3,9 Hop groeit van zaden van opflag en gewortelde planten ; zy fchiet hoog op, en wordt door ftaaken van zestien of twintig voeten onderhouden; zy geeft een bloesfeni, die het Bier zyne voornaamfte aangenaamheid verfchaft, en tot een zout verftrekt, om het te beWaren' •■ • • ïv. ,15. Horatius wysbegeerte, betreffende de zedelyke levenswys der menfchen , is voor de Maatfchappy fchadelyk. . . . xv. 6} _ Hout, befchryving van deszelfs vezelen , deelbaarheid en hardheid' • • ïv. 266, 26>.

Hout,