is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaakryk register op de zestien deelen van het Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken en onderhoudingen over de natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 fj REGISTER ÓP HET

L' DEEL. pag.

hunne omflagen; van de in- en uitwendige deelen der planten en manier van groejing. . . n. 197*232,,

Planten worden door de invloeyingen der lucht bewerkt; proeven hier voor bygebragt ; zy zyn onderfcheiden in wyfjes èn man. netjes. ■■; . ih

de bygelcjovigheid heeft ook

haaren invloed in de voortkwee-

king en opvoeding der planten. iif -308.

moeren met zeer veele omzig-

.r tigheid_ behandeld, en op-zyn tyd

gezaaid en ingezet worden, ui. 53-188.

— hebben haaren'groei ook toe-

tefchryven aan de 'veerachtige lucht ; deze vloeiftofFe dringt door" de ledige pypen van Mal-

Pighi,