is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaakryk register op de zestien deelen van het Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken en onderhoudingen over de natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOÜWTOONEEL. 22p P L, deeE pag,

nooten ; hy was een ligtgelooyig man , die de beproefde ondervinding verzuimde ; zyn za- 1 mengefteld werk was verheven en vol vuur, maar bedorven door eene ontydige geestigheid. Zyn Boek blyft nogtans een fchat, dat van nut kan wezen voor de jeugd , indien zy goede onderwyzers heeft. . . . vm. q6. q%. Ploeg (de) is een drieledig werktuig , gefchikt om aan den landbouw bevorderlyk te zyn; 'er zyn verfchillende foorten , die men gebruikt naar de byzondere gefteldheïd der gronden. De zwaare dient voor vette kleigronden, en de ligtere voor ligtere landen. ' ." , . . ix.

P 3 Ploeg