Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

534 REGISTER OP HET'

Pt. Pu. Pv. deel pa?.

Ptolomeus (Claudius) verdere aanwyzing van zyn begrip over den ftand en de beweeging der Hemellichten ; dit ftelzel mst op een denkbeeldigen grond, is zeer verward , tegenftrydig aan de natuur, en onbekwaam, om de hemelverfchynzelen te kunnen verklaren. . , . via. 242-252.

Punche is een Engejfche drank, gemaakt van twee derde Brandewyn, een derde water, en Citroenfap, zoet gemaakt met zuiker, en dikwyls geurig met fpeceryen ïv. 231.

Pylstaart is een Zeevisch, met een fcherpe naald gewapend; zyn vleesch is goed. . , v. 290.

Pyn-

Sluiten