Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-érel agt dagen, voor het begin der Maanden February, ffljftl, Juny, -Augustus, Odtober en December,

V I

Commisfarisfen zullen na bekomen opgave van de veranderingen by het voorige Articul vermeld, gehouden zyn in de Maanden, hier vooren Art. 5. bepaald by een te komen, en voor hun doen Compareeren alle zoodanige Perfoonen, welke zig met 'er woon binnen deze Stad zyn komen nederzetten , en door -de Wykmeesters aan den Prefident der Commisfarisfeu opgegeven, waar by zullen adfifteerem de Wykmeesters der Wyken, onder welke de opgegevene Vreemdelingen behooren: zullende Wykmeesters alleen in de Vergadering van de Maanden Juny en December verpligt zyn gefamentlyk by dezelve te adfifteeren, ' In welke Vergaderingen, voorn: Vreemdelingen -nauwkeurig zullen worden ondervraagt na de laaide Plaats hunnes verblyfs , of dezelve voorzien zyn va» een Certificaat van goed gedrag en een Afte van Indemniteit , ' alsmede wat hun bedryf of handwerk is, de hoe grootheid van hun Huisgefin,' en de reden van ■hunne komst , op al het welk door Commisfarisfen en

Wyk«

Sluiten