Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 31 )

de nog abfent zynde door een Corporaalwaarfchouwen.

§ 4. Die abfent blyfc zal verbeuren de Officier zes Guldens, de Onder-Officier drie Guldens, en de Gewapende Burger twee Guldens; ten ware ziek of uitlandig zynde. .

1 I.

§ 1. De drie Divifien Piquet-Wacht, zullen zich dlrettelyk verzamelen op de Paradeplaats, op verbeurte als voren.

§ 2. Zo dra aldaar vyftien Mannen by den anderen zyn, zal de eerst pnefent zynde Officier dezelve detacheren naar de plaats waar de Brandt is ontftaan, het geen fuccesfivelyk zal worden achtervolgd tot dat -alle de Manfchappen zyn afgezonden.

III.

De Major van wiens Battaillon de Wacht-Diviftt* is, zal zich benevens de Adjudanten der beide Battaillons, directelyk begeven naar de plaats waar de Brandt is, tot het ftellen, afvaardigen en overbrengen van de noodige ordres, op de verbeurte van tien Guldens*

I V.

§ 1. Wanneer de Brandt geduurende bezette Wacht ontftaat, zal de commanderende Officier der Hoofd.Wacht, op bekomene kennis daar van de Lantaarns

Sluiten