Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 8 ■) X I L

Eindelyk behouden de Thefauriers aan zig dé Interpretatie van deze Inftruftieals mede de magt om dezelve te amplieeren en altereeren zoodanig als zy in der tyd zullen oordeelen te behooren, wordende de ftipte nakoming van dezelve by dezen aan de Baazen op het ernftigfte gerecommendeert.

Aldus gedaan en gearrefteerd by

Thefauriers Voornoemt, op den 19 Maart 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrybeid.

Ter Ordonnantie van dezelve

C. J. V. D. HELM BODDAERT,

Sluiten