Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( * ) I X.

Wanneer een Schipper of iemand anders om Zand komt, op zoodanigen tyd dat de Geteyén zoo komen dat de Boom 'smorgens van Ebbe niet open gaat, zoo zullen die geenen wier beurt het is, des A vonds buiten den Boom moeten gaan leggen, op dat de Schippers of andere mogen gediend worden, en ingeval iemand mogt gevonden werden die des Avonds te vooren weigerig was buiten te leggen, die zal moeten een overdag hebben en daar by verbeuren, tien Schellingen en zal de naaste inzyn Plaats Vaaren.

X.

Zoo het gebeurde dat 'er iemand van de GildeBroeders, van buiten de Haven kwam binnen den Boom, en de merken nog niet bovenwaren, zoo zal die man op zyn beurt vermogen uit te Vaaren, maar zoo de merken boven zyn, zoo heefthy een overdag.

Zoo

Sluiten