is toegevoegd aan je favorieten.

Orestes en Hermione, of De kracht der edele en zuivere liefde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 ORESTES en HERMIONE.

vreemden. Dan zult gij, die mij vliedt, mijn flaaf, mij fidderend aanbidden , en dan mag hij wederkomen , .om mijn' zegepraal, het onvermogen zijner wijsheid , en uwe vernedering .te aanfehouwen. Gij meent, der

Godin van Knidus morgen te offeren? Blinde Ellendeling ! mij zult gij offeren , mij, en niet haar. Weet, dat alle uwe raadflagen onder mijn bevel flaan.

Dus fprak de woedende,Godin, en kwam te Cythéie. Uit haar ontelbaar gevolg van Droomen was zij thans alleen van twee der meest beangfb'gende vergezeld. Met. deeze plaagde zij den fluimerenden Jongeling. Cypris zag haar, en. dulde het, om haare overwinning ééns volmaakter te. maaken.

De morgeuftond verlichtte het verjongde aardrijk,- als Thalthybius den Jongeling kwam opwekken tot het offer. Nog beangftigde hem de droom van de Godin der Lusten. Zuchtend draaide JEvon zich op zijn bed om ; en de benaauwdheid zijner ziel was op zijn bleek gelaad gefchilderd. Ik wil, ik kan haar niet verliezen; wreede Godin, riep hij, geef haar aan mij weder!

Thal-