is toegevoegd aan je favorieten.

Orestes en Hermione, of De kracht der edele en zuivere liefde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE BOEK. Sr

jhij ze zou kunnen verliezen, jaagt hem fchrik aan. Hij vormt zich verfchrikkingen, die hij zelf vreest; hij zorgt , hij beeft voor elke

fchaduw Gij ziet nu, dat dit ook de

toeftand der Liefde is. O! de Liefde is de woedendlte onder alle hartstogten, wanneer

zij voor de Rede te magtig is geworden!

Een droom, een fchaduw-beeld, dat de morgenftond verftrooit, een niets heeft den Zoon van Agamemnon buiten zich zeiven gebracht! Bij ons worden de Droomen geacht ; en ik waag het niet, om ze allen te verwerpen: doch dikwijls zijn zij niets meer dan een zeldzaam famenweefzel van verwarde gedachten , die wij waakende misfchien hét laatst dachten. Hartstogten, die ons haft ontrusten, fcheppen haar uit ijdele bekommeringen of hoope : en geen ééne hartstogt is grooter zelfkwellier , dan eene toomelooze Liefde. —— Laat u door Droomen niet verfchrikken; hoe klein is niet het hart, dat voor elke fchaduw fidderen moet! —-— Zo klein maakt de Liefde!

JEdon fclïaamde zich over zijne beangstheid; doch hij was te zwak, om den fchrik te overF win-