is toegevoegd aan uw favorieten.

Orestes en Hermione, of De kracht der edele en zuivere liefde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

430 ORESTES en HERMIÖNE.

Palmire. Bode des ongeluks, ik wil, ik

wil; zeg, dat men hem brenge! Gij? gij

komt van Zefire? Eene vriendin heeft u gezonden? Neen, eene vriendin, die mij het leven misgunt; die alle mijne uuren vol plagen en wanhoop wenscht; eene gewetenlooze , die nooit eene medelijdende traan geweend, welker ijzren hart nooit eene beweging van Menfchenliefde gevoeld heeft, eene bloeddor-

ftige heeft u gezonden, zeg haar, het

geen gij ziet;zeg haar haaregeheelezegepraal; dat ik mijne wringende handen in traanen baad, dat zij droomen, deeze traanen, die zij vergooten wilde hebben, dat ik in deeze heete traanen mijne eenige vreugde, mijnen wellust zoeke; zeg haar, zeg haar, dat ik troosteloos, rampzalig, ellendig, moede, het leven ■moede ben. Laat haar haare geheele zege weten: maak de maat haarer vreugde vol, vol, — •zo vol, als de maat van mijn jammer-; en als haar hart van wilde vreugde vliegt, als haar geheel gelaad Triumf, en wellust is: zeg haar dan, dat er nog Goden zijn, en zeg denMoor-

denaaren,. dat de Goden recht doen! Ik

ellendige! Waar is de droom mijner gelukzaligheid ! Ga, bezorg mij het dierbaar lijk,

dat