is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften om te dienen tot de geschiedenis der Jacobijnen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN JEIN JACQUES ROUSSEAU.

8?

Hief gezien had, dat de fouvcreine magt overal dezelfde zijnde, dezelfde grondflelling plaats moet hebben in alle welgevestigde Staaten

Steeds verder gaande dan Montesquieu, van wien hij de ftelling geërfd had, zegt Jean Jacques: „De opening dezer vergaderingen, die „ niet anders ten doelwit hebben dan de hand„ having van het maatfchaplijk verdrag, moet „ altoos gefchieden met twee voordellen die men » nimmer mag verzuimen.

„ Het eerfte is: Of de Souverein begeert den te„ genswoordigen Regeeringsvorm te behouden.

„ Het tweede: Of het volk verkiest hen, die „ werklijk in het bejluur zijn, daarïn te laa„ ten <t>"

Deze twee vraagen zijn wederom het gevolg van de groote grondftelling van Montesquieu, dat ieder vrij mensch, die gevoelt eeue vrije ziel te hebben, zich zeiven moet bejiieren. Want deze vrije mensch of dit vrije volk, gevoelende dat het eene vrije ziel heeft, kan zeer mogelijk heden anders beftierd willen zijn dan het gisteren was. Indien het dit wilde, hoe zou het dan vrij zijn, zoo het verpligt was en deszelfs gouvernement en hen die het tot beftierers gekozen heeft te behouden?

Daarheen leidden dus het ftelfel van een fouverein, een wezenlijk fouverein volk, hetwelk,

om

CO Liv. 3) ch. 4. Q) Liv. 3, Ch. 18.