Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2ïS DE GROOTE VERBORGENHEDEN

te ontvlugten, doch trof daar dezelfde ontmoeting, dezelfde vraag en dezelfde mishandeling. Aan de derde deur, eindelijk, doodde hem de derde medgezel om dezelfde weigering van het meesterswoord te verraden. Zijne moordenaars begroeven hem onder een' hoop fteenen, op welken zij een' tak van eenen Acacia Helden, om de plaats te herkennen waar zij het lijk verborgen hadden.

De afwezigheid van Adoniram ontrustte Salomon en de meesters. Men zogt hem overal; eindelijk ontdekte een der meesters zijn lijk, en nam het bij eenen vinger, welke van de hand los ging ; hij .nam hem vervolgens bij den vuist die den arm verliet; en de meester riep in zijne verbaasdheid uit: Mac Benac! hetwelk volgens de Metfelaars betekent, het vleescb •verlaat cle beenderen.

Uit vrees dat Adoniram misfehien hun woord mogt ontdekt hebben , kwamen alle de meesters overeen hetzelve te veranderen, en deze woorden Mac Benac daar voor in de plaats te Hellen; dit zijn .achtbaare woorden, welken de VrijeMetfelaars niet buiten de Loge mogen uitfpreeken, en als dan zelfs nog niet dan ieder eene fillabe van dezelven.

Dit verhaal geëindigd zijnde wordt de aanneemeling onderricht dat de pligt van zijnen graad is, het door Adoniram verlooren woord te zoeken, en den dood te wreeken van dezen

mar-

Sluiten