is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften om te dienen tot de geschiedenis der Jacobijnen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET ILLUMINATISMUS. -201

verre heeft zien voorbereiden. Tot verftand van deze verborgenheid, moeten wij ons herinneren, hoe zijne broederen wervers, en zijne leermeesters begonnen, met hunnen Candidaat, hunnen aankomeling, en Minerval te zweeren, dat er in alle dè logeö van het Illuminatismus niets behandeld word, het geen ftrijdig is met den Godsdienst en met de regeering. Alle deze beloften heefr men van lieverlee uit het oog verloren; de kwekelingen hebben tijd gehad, om gewoon te worden aan de uitgalmingen tegen de priesters en de koningen. Men heeft reeds te kennen gegeven, dat het tegenwoordige Christendom alles behalven de leer isj die Christus heeft gedicht; het is nog de tijd niet om Christus zelve op de lijst der bedriegeren te dellen. Zijn naam en zijne deugden kunnen nog eerbied inboezemen aan eenige ingewijdden. Er zijn nog eeni^en of er kunnen er nog zijn, bij welke de ongodisterij, in hare ruuwheid, nog aanftotelijk zou wezen. Ten gevalle van dezen maakt Weishaupt nogmaals melding van Jezus Christus. In den vorigen graad had hij zich vergenoegd met te zeggen, dat de Godsdienst-leer van dezen Godlijken meester verbasterd was geworden; hij had vooral nog geen gewag gemaakt van de daatkundige omwending, van welke hij alle de grondflagen voorgeeft in het Euangelie te kunnen aantonen. Hier maakt de affchuuwlijke Soihist van den God der P 4 Chris-