Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING, xxin

kuil; in fpijt der booswichten fpot de God, die acht geeft op hunne euveldaaden, met hunne geheimen ; één lichtftraal, die hij in hun fluiphol doet dringen , is genoeg om hen te verraden. Ongetwijfeld zijn 'er veele gruwelen in de duis« ternis gebleven; doch door de trekken te verzamelen die mij ontmaskerd zijn, zal ik genoeg doen om de fe&e aanteduiden overal waar de euveldaaden haaren noodlottigen invloed onbetwistbaar bewijzen. Een zwarte damp bedekt te vergecfsch den kruin der vuurbraakende bergen ; de zwavel en fulpher dié zij uitwaasfemen verraaden hun onderaardsch vuur, en de uitbarftingen duiden den afgrond aan waar de i'chokken zich voorbereiden.

Zonder dus deze gantfche opëenftapeling van gruwelen te kunnen ontwikkelen, die de gefchiedenis der fecle zouden vervullen, alle deze geheimzinnige naamen, die ieder' haarer aanhangers zou doen kennen, alles in de duisterheid en onzekerheid laatende wat men nog niet heeft kunnen opfpooren, en ons flechts bepaalende tot het geene nauwkeurige en ern. ftige onderzoekingen ons bewezen hebben, is het genoeg mogelijk haaren gang en haare voorderingen te fchetfen, zedert haaren oor. fprong tot aan dit Congres, op hetwelk zij thans alle overwonnen Souvereinen roept, minder om een perk te ftellen aan de rampen des oorlogs, dan wel om zich te verheugen in de B 4 ver-

Sluiten