Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4.

EERSTE TIJDVAK

loge volgde, ftrekte ten teugel voor de jonge aanhangers; en dit was gewoonlijk genoeg om de grove misbruiken niet de overhand te doen krijgen (*> De tijd was nog niet gekomen dat men bewijzen zou hebben van de partij welke de groote zamenzweerers uit deze geheimzinnige kweekfchoolen zouden trekken.

Toen in Duitschland zich het gerucht verfpreidde van eene nieuwe Orde van Uluminaaten, gevestigd door Weishaupt in de Hoogefchool van Ingolftadt, geloofden de meeste men fchen dat dit ook niet anders Was dan eene dier kleine Vrije-Metfelarijen van de collegiën, waarvan het geheele oogmerk ophield voor de léden, zoo dra zij den loop hunner ftudiè'n geëindigd hadden. Men verbeeldde zich toen zelfs dat Weishaupt, toen reeds een groot vijand der Jefuiten, door deze inrichting niet anders zogt dan zich eene partij te maaken tegen die dezer Geestelijken, die, na de uitroeijing hunner Sociëteit, in Ingolftadt waren gehandhaafd geworden in hunne posten van openbaare Onderwijzers (t> De Uluminaaten verzuimden niet om dit gevoelen met goed gevolg vertrouwen te doen winnen, in eene omftandigheid van welke wij in het vervolg hun lot in Duitschland zullen zien afhangen.

Het

C*) Memoires d'un Ministro Protestant fur les Illuminês. (t) IMd.

Sluiten