is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften om te dienen tot de geschiedenis der Jacobijnen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TE WILHELMSBAD, enz. lq%

dingen te veranderen om ons het zuiver Mate* rialismus te prediken?

Dat men zich een denkbeeld maake zoo men. wil van den man die zoo veele ongerijmdheden en godloosheden heeft kunnen uityenten; 'er zijn ongelukkig andere menfchen, altoos gereed om de uitfpoorigfte dwaalingen aantegrijpen; fommigen als onbekwaam om het Sophisme daarin te onderkennen; anderen als reeds godloos en altoos verheugd over eene nieuwe godloosheid. Swedenburg vond discipelen van de eene en andere foort; 'er fprooten twee wezenlijke fectes uit voord, de eene openbaar en de andere verborgen. De eerfte beftond uit menfchen die zoo ligt de fpeelbal zijn der ligtgeloovigheid en der huigchelarij. Vóór Swedenburg noemden deze menfchen zich Christenen, die Jezus Christus aanbaden ; Swedenburg heeft aan zijnen God y/armte en licht, a.an zijne gcèstelijke zon den naam van Jezus Christus gegeven; en zij waanen zich, Swedenburg volgende, disciepelen van Jezus Christus te zijn.' Hij is ontegenfpreeklijk de verklaardfte vijand van de voornaamfte verborgenheden der openbaaring, inzonderheid van de Drieëenheid en van de Verlosfing des menschdoms door den Zoon van God die geftorven is voo-" de zondaaren; maar hij ipreekt veel van Openbaaring; hij weet eenen vroomen toon aanteneemen; met zijnen zinnebeeldigen en geestelijken zin veinst hij alles te willen hervormen in

plaats