is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarnemingen over de koorzen, inzonderheid die van het aanhoudende zoort, met een verswerende zeere keel verzelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over KOORZEN. enz. 5Ï

len hadt gehad die zij aanzag voor koude rillingen van een koors , en dat of fchoon hij gaande bleef, men opgemerkt hadc, dat zijn zintuigen verwart waren. Hij wierdc eindelijk verpligc hec bed ce houden, en raakten zoo geweldig aan 't ijlen, dat die hem oppaste, Veel moeite hadden hem te behandelen.

Ik vond hem zeer woelende, zig van de eene op de andere zijde in het"bed omwerpende, en geheel buiten verftand. Zijn aangezigt ftondt wild; zijn oogen met bloed beloopen ,• en zijn pols deedt 120 flagen, die gelijk en zagt waren. Zijn huid was

droog en hoornagtig, zijn tong en tanden beladen; en hij was eenige dagen zonder afgang geweest. Zijn ziekte hadt nu een week geduurc. Ik liet de ven¬

fters door den dag open houden en twee lepels vol van hec volgende drankje alle twee uuren in geevcn.

Tamarind. unc ij. Aq. Puree uuc. x. Coque ad unc. viij. & Colat. adde. Tart. Emet. gr. v. Mam. opt. unc. *ƒ.

M.

Negenden dag.

Hij hadt verfcheide reizen geO 2 braakt