Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over KOORZEN. enz. aa,

*. RheiElecl.

Sp. Sal. Coagulat. ana dr. ij.

Mercur. dulc.

Aur. Fulminant.

Extr. Scillce ana dr. Sem. F. Pilul. cum Rob. Juniper. pondere uniut alteriusve grani.

Een of cwee dezer pillen worden alle twee of drie uuren ingegeven naar mate van de jaren en krachcen van den lijder, en indien zij hem dagelijks geen drie of vier afgangen verwekken, laat hij de gift dasr van vermeerderen, of laat er eenig ander buikzuiverend middel, zo als de Diagridium of de Pilul. Cochia bij doen. Op deze wijze worde de kwijling voorgekomen i maar zij moecen niet gebruikt worden wanneer de koors fterk is (*).

Sauvages befchrijft een ziekte onder den naam van Scarlatina Anginofa , die in 't jaar 1765 te Moncpellier heerschce, welke naar mijn gedagten een veel nader overeenkomst heeft met onze volkziekce, als eenig zoort van fcharlaken koors , bij eenig andei Schrijver opgegeven. „ De ziekte heerschte onder

„ de

' (*) VUe Plencix TraSt. de Scarlat. or the Edinb. Mei. Comment. Pol. V.

O t

Sluiten