Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aaa WAARNEMINGEN

„ de kinderen, het ganfche lighaam was zeer roody n de ftem fcbor, en die wierdt verzeld met een fwe„ rende, en in eenige meteen verderving der keel (*).

„ De genezing, worden wij berigt, hong van een „ braakmiddel af, hec geen door walging aangeduid „ wierdt; daar na van buikzuiverende middelen, en „ het wasfchen der keel met gerftewater, honig, en „ een weinig geest van Zeezout. Daar na , wan„ neer de koors verpoosde , wierden de fweren met j, een loog van levendige kalk en honig opgedroogd. „ De kinderen niet te min , ten jware de angina zeer „ zagt was, of ten ware dat men haar gemaklijk ge„ neesmiddelen konde inbrengen, ftierven er dikwils „ aan.

Zommige andere buitenlandfche Schrijvers (§) hebben

(*) Hat m{latc Monspelii viget aptti Infantes fcarlatina, in qua totus truncus intenfe rubet cux voce rauca , & tngina ulcerofa, imo in quibusdam gangranofa, qua/is ante biennium fola {me fcarlatina plures infantes abjlulit. Curatur emetico qutd naufea indicant , dein catharticis, wux vero deterfione fancium ope meilis & decocti hordei cum pauxill» acidi mar.'ni ; dein remisfa pyrexia , lixivio calcis viva cum melte ulcus expccatur; verum fapius infans e medi» tollitur, nip angina fimplex fuerit, & docilis ager remedia admittat. Morbus hic contagiofus apparet, ut &?

cynanckc maligna ante biennium fuerat, Sadvaces Ne-

fblogia Method. ed. 4to Clasf. I1ITC. Yliï. Sp. 6.

(§) Storck, Navier, enz,

Sluiten