Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 >

De Ryp, Maand Woensd cn Saturd. ten i uur, by de Haringpakkerstoren.

' Schagen, Woensdag ten io uuren, aan de Haringpakkerstoren.

' Schiedam, Dingsd. en Donderdags ten I a uuren, van het Rokkin by de Waterfteeg.

• Schoonhoven, om de 14 dagen, Dingsdags iimiddags te 12 uuren op de Heeregragtby de n.Utrechtfe ftraat.

Sivammerdam, Maandag en Vrydag, te 12 uuren van het Rokkin

Texel, 's avonds een uur voor Boom<[fluiten, voor de Hasfelaarlteeg.

• Velzen, Dingsd. en Vryd. tem uur van Ide Mosfelftyger.

Vianen en de Vaart , cm de 8 dagen ) op het Rokkin by de Duifjesfteeg.

Woerden, Maand, en Dond , ten 1 a ;; uuren van het Rokkin, by de Gapertft.

Worknm, 's avonds een Schip van het 'Water, voor de Kapelfteeg.

Wormerveer, Maand Woensd. en Vryd, 1 ten 2 uuren; aan de Haringpakkerstoren.

Yffelfiein, Maandag namiddag ten 3 uuren [< van de Cingel, by het Latynfche School.

Abcoude, 's Maandags ten 12 uuren,op 1 de Binnen-Amftel, by de Halvemaansbrug,

IAmersfoort, van 'den 1 Maart tot den 31 Oclob. alle dagen, behalven Maandag, en vau den 1 Nov. tot den laa'.fte February • Zond. Dingsd.Dond. en Saturd. 's morg. ten 8 uuren, op 't Water, voor de VtcnrweM* ** 5 Baan.^

Sluiten