Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den uitgeever. s ren, echter bleven zy, van begrip, dat hun gezag 'er niet by leiden moest; welk Heerschzugtig denkbeeld , niet dan de grootfte beroertens, moesten na zig fleepen en met den dood van duizenden van tegenftreevers verzeld gaan. — Of fchoon wy 't geluk hebben, dat de meefte van lonzen Landgenooten , hier van niet geheel ijonkundig zyn; zo ontbreekt het echter liveele om de bronnen der onheilen, daar fluit voortgekomen, „regt te kennen, of de ^gelegenheid te hebben, die te kunnen naIrpooren.

De Levensbyzonderheden van de aan* Xmtrklykfle Perfeor.en des Ouden en Nieuwen

hrestaments. Als ook de verkorte Hisi

Morifcbe Befcbryving van 'ï Heilig - Land , ifpoedig in eenige volgende uitgave ten ein|de zullende loopen : — Wist ik geen beIter fioffe, ter plaatsvulling van dezetven uitItedenken, dan eene Korte Historie der Inederlandsche Kerke, byzonderderzelIver Hervorming, by my zelve verzekerd izynde, dat alle onze geëerde Leezeis, i gaarne zullen toeftemmcn, i. dat dit eene ivolmaakte overeenkomst heeft, met den A 3 gC*

Sluiten