Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In uifimmtèn'dé7 Kleedlagei*r sfe fraay e» net gekfée:i, dè Mtliraire& waaren allen In hunne beste UnrT-I forroenÊ gekleed, en adïés duidenecne juste netheid en ge'pksre Vrolykheid arm,''daar de lieve Oranjes couleur de óoge»* féMf-'-erën deedfr • AMes was* in Gala■ kleedere»."" '■•

, Tekens den Arand vervot^-.le.' 2ich de Koninglyke'Famie'je, alle vte««ude-AanTieiuykea, de Generariteit, de Ministers en de Hoog©, Adel op het S:o'; ;

■ Naar dat de Heogaanzïeniyke» Bruid de Kotfinglyke Ex&Qiï ia de Katser der regeereadé Koningin was ; o'pgeaer geworden; begaf zich dei* zelve mef Haare Heoge Aannealyke»" Bruidegom 1 nevens. hs:tv geneed©: ? Haf en veHere Suites vnergegsaia-' door alle* Hofbediendes f 'door • deP 3 prachtig veriic'.hten"Païadè - K.Wcrs ;

Sluiten