Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVEN DER APOSTELEN, 133

hoogde, het zedelijk kwaad, in der Stamvaderen handelwijs, tot Haare weldaadige oogmerken te bezigen, offchoon hnnne bedoelingen, bij hun bedrijf, vlak tegen de Haare, inliepen. Dit moest naderhand , ter bemoediging der Ifraeileren, wanneer zij, in dat zelfde Egypten , verdrukt werden, — dit moest, ieder een ten allen tijde, en ook ons, onder treurige oinltandigheden, tot opbeuring (trekken: terwijl een lang tijdsverloop onder dezelve, ons niet wanhoopig maaken moet, nadien, gelijk in deze gevallen blijkt, Gods oogmerken zomts, langs eene lange keten van uitkomften, bereikt worden, en 'er een groote nafleep van zaaken nodig is, om alles, tot dezelve, van langzaamerhand, te bereiden. Ja, onaangenaamheden worden wel eens hier toe verëischt; het welk ons leert, dat niet alles, wat ons in het beloop der wereld kwaad fchijnt, waarlijk kwaad zij. Langs den weg toch van diepe vernederingen wil God , veelal, den genen, met wien Hij iets groots beoogt, tot eenen aanflaanden, verheven' (land, door louterende beproevingen, bekwaam maaken. Dit zien wij hier, en tevens, dat het Gods hand is, welke, fchoon ongezien, dezen vernedert en dien verhoogt, (Ps. LXXV: S.) — Dan, hier toe bezigt dezelve natuurlijke middelen, fchoon in zich zelve gering. Jofefs jeugdige oefening in de droombedieding , door God met gegronder kennis aangevuld, bragt hem, onder dat hoog Beltuur, aan het Hof. Zoo dienen kleine talenten, wel aangelegd en geoefend, zomts tot groote einden! Dat wij onze vermogens dan Iteeds op winst aanleggen, naar wijsheid trachten, en opheufche, * 3 deugd-

Sluiten