is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkwaardigheden uit het openbaar leven van zommige apostelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1?4 GEDENKWAARDIG HEDEN UIT HET " ~

den, voor mij, den Heere, dat mij geen uwe? „ aangekondigde (bedreigingen) treffen mogel "

[Hij was verflagen, wijl hij zijn hart ontdekt zag. Maar, in zijne taal hooren wij dat boetvaardige , dat bedroefde over het bedreven kwaad, dat gereede tot alle vergoeding niet, dat wij bij voorb. in de III. Afdeeling, hl. .33. bij de Jooden, op den Pinkfterdag, ontwaarden, en meermaalen nog zullen waarnemen. Hier fpreekt, zoo als het fchijat, enkel de vrees voor ftraf van Gods wege, of welligt nog iets minder, te weten, nieuwe veinzerij, om, door het openbaar worden van dit afzonderlijk gehouden Gefprek, onder de- Christenen, niet in meer verachting te komen. — Dat wij 'er toch uit leeren, mijne Lezers! dat het geene waare, geene beilzaame bekeering is, welke alleen uit vrees gebooren wordt; wie zich waarlijk bekeert, leert het kwaad, als kwaad, en niet enkel, als fchadelijk, te haaten , en de godzaligheid, om haar zelfs wille te beminnen. Toetzen wij ons dan hier aan; doen wij dit, daar de zaak van zoo veel gewigt is, naauw lettend en welmeenend, zonder eenige veinzerij! — En, zijn wij, met reden, gefteld op anderer voorbidding voor ons ? dat wij 'er toch fteeds aan denken, dat dezelve, zoo wij ook niet zelf, biddende, handen aan het werk flaan , ons niets baaten kunnen, Werd dit meer bedagt, hoe veel weiniger zou 'er dan bijgeloovig, op een gebed van Leeraars of Vroomen, aaneen fterfbed uitgefproken, gebouwd, boe zeer zou de ijver voor oprechte godvrugt aangevuurd worden!]