is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkwaardigheden uit het openbaar leven van zommige apostelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»12 GEDENKWAARDIGHEDEN UIT HET

AGTTIENDE AFDEELING. Vervolg en jlot dezer Gefchiedenis.

HAND. IX: I8 — 3O.

nanias had als een petrouw onderdaan vars Jefus, zich van zijnen last, hartelijk gekweten, en ,• met allen ijver gewerkt aan Saulus bemoedi' ging. Het kwam 'er nu op aan, of de Heer zelf medewerken en zijne gezegden bevestigen zoude? Dan, noch hij, noch Saulus behoefden 'er lang naar te wagten. Dus toch gaat het Gefchiedverhaal voord:]

En op ftond. vielen 'er, van zijne oogen, (dingen,) a's Schillen (of velletjes, namelijk de, door het fierke licht gedroogde oogvogten), zoo dat hij nu weder terftond zien kon. Vervolgends oprijzende , liethij zich doopen, en verfrischte zich , doo? eenig voedzel te gebruiken. Voords verbleef hij eemgen tijd bij de leerlingen (Jefus aanhangelingen), die teDamaskus waren. En, zonder verwijl kondigde hij, in de Synagogen, Jefus aan, als den genen, die Gods Zoon (en de Mesfia) zii. — Verbaazing greep nu allen aan, die hem hoorden; „ s oit die Man niet, vraagde men, die te Jerufa„ hm de vereerers van dit gezag (van Jettis den „ Aa-zarener, zoo wreedlijk) vervolgdelen ( cb„ zettelijk) daartoe herwaards gekomen is. om cie », zoodamgen, {als zich hier mogten bevinden),