Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

502 GEDENKWAARDIGHEDEN UIT HET

Apoilos, de groote les leeren, van getrouw te zijn in het bezigen van de gaven, aan ons verleend. Zijn ze niet zoo groot of fchitterend, als die van anderen? Apoilos predikte, fchoon hij niet meer, dan Joannes doopleere, en die welligt nog niet geheel juist, verflond. Laat ons dan, — zijn wij vermogend? door ons gezag, — zijn wij rijk? door ons geld, — zijn wij verltandig? door onze kennis, — zijn wij welfprekend? door die begaafdheid, — zijn wij godvrugtig ? door ons voorbeeld; — en zoo ook, zijn wij van geringer ftand? door onzen ijver en arbeidzaamheid, — zijn wij ongeleerd en min welbefpraakt? door onze eenvoudige en welmenende opwekking, m elkander tot nut zijn. Die zijn talent in de aarde begroef, werd veroordeeld; maar die het op winst uitzet en over weinigen getrouw was, ftaat over veelen gefield te worden I Niemand klage dan over gebrek aan gelegenheid of vermogen , om 's naatftens tijdelijk en eeuwig welzijn te bevorderen! Elk zie integendeel toe, dat hij niets gering achte, maar van alles, ook van het kleinfte , •■zulk een gebruik maake, als hij eenmaal, aan den Opperften Rechter , best zal kunnen verantwoorden! — Eenen nieuwen aandrang hiertoe levert ons het gedrag van Paulus achtergelaten vrienden op. Want,] :

Wanneer-Aquila en Prifcilla hem gehoord hadden, namen (of verzogten) zij hem bij zich (aan huis), en legden hem 's Heeren Godsdienstleere naauwkenligeruit.

DSV » 3Vh>S 8K0 KHW "Ah t Sfi'JVÜ ■'." } iS&\ « aift •

[De

Sluiten