Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

504 GEDENKWAARDIGHEDEN UIT HET

van hunne denkwijze, verachtten of ongenegen wa. ren: maar integendeel, liefde en gastvrijheid bewezen, en, aan huis, in ftilte, zonder opfchudding of vertooning, nader onderrichtten. Waare, Christelijke gezindheid! hoe betreurenswaardig is uw verlies! Hoe wensch lijk ware het, dat veele oprechte dog min verlichte Christenen, en zulken, die zich dikwerf onder hun indringen, van Aquila en Prifcilla , nederigheid , vreedzaamheid en liefde wilden leeren , opdat hunne kennis hen niet opgeblazen en vleeschelijk laaten mogt (*)! — Stonden wij" alle daarnaar met ijver en welmenende getrouwheid ? hoe zalig zou ons gevoel zijn, indien de uitflag van ons poogen aan ons heilzaam doel beantwoordde, en wij, gelijk dit edel paar Romeinen, eenen Apoilos voor Christus Gemeente mogten vormen! Hij toch, nader verlicht, werd ook uitgebreider nuttig,

En, toen hij nu lust had, om naar Achajen, (en Wel voornamelijk, naar de Hoofdjlad Korinthen), te verreizen, fchreven de broeders (te Efefen) brieven van aanbeveling aan de leerlingen (in Achajen), ten einde zij hem wel en vriendelijk zouden ontvangen. Daar gekomen zijnde, deed hij ook, van zijnen kant, veel voordeels aan hun , die (reeds), door de gunst (van God), het geloof omhelsd hadden. (. ■Oog, veele nieuwe leden won hij juist niet aan, of■fchoon hij de broederen zeer verfterkte). Want hij werd hevig (en met kracht), door de Jooden (te* gengejpraken en) wederlegd, terwijl hij bun openlijk,

C*) 1 Kor. III: 3,

Sluiten