Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVEN DER APOSTELEN. 505

lijk, door (vergelijking van) de Schriften (des Ouden Verbond*} , duidelijk aanwees , dat Jefus de Christus was. (En , terwijl zommigen , door de Joodfche bewijsredenen , entrend eenen overgang tot net Christendom, huiverig gemaakt wierden , baarde de vergelijking der gronden voor en tegen hetzelve, bij de onbevooröordeelden, een te fleviger geloof).

[Offchoon men zulken , die eerst aanvangen te leeren, de zwaarigheden en inwerpzelen tegen de leere der waarheid, niet ontijdig bekend maaken en in kracht voorftellen moet, voor dat het verftand genoegzaame kundigheden opgedaan heeft, om het oordeel te kunnen leiden', dewijl men anders gevaar loopt; om onvaste gemoederen in fchadelijke flin geringen en verwarringen te brengen: — zoo is 'er nogthands, voor meer gevorderden, geen nader weg tot gegronde overtuiging, dan het bezadigd en biddend onderzoek der bewijzen voor en tegen het geen men, van jongs aan, geleerd heefr. Het is alleen aan de vadzigheid of aan de vooröordeelen der hedendaagfche Christenen te wijten , dat deze nuttige bezigheid zoo veel verzuimd wordt. En, helaas! hoe wankel, bijgelovig, en onbeftand tegen allerlei aanvallen is, uit dien hoofde, veeier Geloof nietl Maar ook, hoe ondankbaar is zulk een gedrag aan de Goddelijke Gunst, waar door wij, tot het geloof gebragt worden! — Intusfchen is het verkeerd, alleen op de bewijzen vóór de waarheid acht te geven, even als of deze iets van de tegenbedenkingen te vreezen had? — allerzondigst is het gedrag van zoo veele ligtzinnige lieden, ook in onzen tijd, die oor en hart alleen openen voor de redenen der Beftrijdèren van li 5 den

Sluiten