is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van Karel Ferdiner.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAREL FERDINER. i?0

No. 6.

C C 1 X. BRIEF. Van Ferdiner.

Hamburg, den gden O&ober.

Zo fpoedig hier, en nog maar zes of zeven dal gen! Laat ik u de oorzaaken van deeze fpoedige verandering verhaalen.

Ik had nog over de veertien dagen te Farmbull kunnen vertoeven ; want als dan wilde myn vader zelf met my naar Hamburg wederkeeren, om alles te befchikken, dat ik myne reis tegen het midden van November kon beginnen. Maar een brief van zynen Broeder uit Amflerdam, deed het geheele plan veranderen. Die man wenschte my hoe eer hoe liever te zien, en myn Vader was 'er zeer voor, dat ik geen dag zou verzuimen; fchoon myn Oom my liever te Farmbull had willen houden. (6) Zou hy

dan

(6) Dit is de plaats, waarop ik te vooren doelde. „ Wonder is het" zegt Ferdiner, „ dat myn Vader fcherpere oogen heeft dan die van Julie." Aan de fcherpte der oogen zal het wel niet gehaperd hebben; want het vervolg toont, dat hy zyne dochter voor Ferdiner beftemd had, en dit zal Ferdiner's Vader wel ingezien hebben, terwyl hy fcheen te vreezen, dat de Oom het huwelyk van zyn Zoon niet gaarne .zien zon, en daarover eenigzins in verlegenheid fcheen se ,zyu.

Anmerk. van Elize.

M 2