is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van Karel Ferdiner.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAREL FERDINER. *35

doch hier mvne waarde Charlotte!- en reikte my do doch nier m ^ afw;sch.

7nn dra men ontwaakt; ze^üe ik.

.ü'Uïp Hv zou die arme ongeluW ^\25£^22 van hare eer beroofd f, W ^Was het niet zoo, ^

Ik heb Louife niet begrepen," antwoorde ik, Zv heeft ongetwyfreld geraaskald."

Zoodanig ylen is toch niet I» **

woó dde WfoS Wat zelde Zy BQg'^ft? "TI

rS i- welke reis? zeide zy dat met? ~- De Ef __- de eenzaamheid - de plaats - denaent dat alles komt zeer wel met elkander overeen, Sgr'bSu nog we, , dat Maria dit ook zeide tot ha^en zyne verontfchuldiging! - ^ Mana ^ LTefde,eenzaamheid-~- de plaats- de nacht, en dan die yzelyke gruuwzame daad! -m aaneengefchakqld ylt men gewoonlyk wet. /-Y zeide nog, dat zy aan u gefchreven had. Vv at hcM

ZY \?f^^JuUe^™^^™ daarop te letten ? " antwoordde ik.

Ik wilde het echter wel eens lezenhernam " „:„,»«,., ,™ rlaar duidelvk fpooren

Vu/ie - .> mogeiyA vmui-u »>j<

man ne verbysterde verbeelding. Ik kan hef met Lrvnen - Zv van hare onfchuld berooid!-begiypcn. v Jk dagt a!-

jr^Aüvtr! d e braave Man! WL"- J . 6 IT

_ „ n «macht en ipraafc. hj

toos, zyne w- o rn ak!