is toegevoegd aan uw favorieten.

Costuymen ende usantien der Meyerye van s'Hertogenbosch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar toe een laat [Ie Heibrenger van eene mie Rente verpbgt »?

7S Costuymen van St. Oederode.

van gewijsde Vonnis in posfesforio van fijn onderpandt, ende naer dien hy posfesfie genomen heeft, doet fijn onder-pandt veylen in de Prochie Kercke tot drye verfcheyde Sondaghen, elck 14.. daeghen naeft den anderen, ende naer dien het fijne ïolemniteyten alfoo in de Kercke gehadt heeft, ftaet het op-gewonnen Erve een jaer lanck open voor den Verbüetere, die fijn Erve verbueten magh met die achterftellen ende coften van recht, ende als die op-gewonnen Erve bejaert zijn, ende niet verbuet, vercoopt die Renthier fijn weder-pandt voor fijne verfcheene Pachten ende coften excederen is den protijte van den Pachtenaer, ende ingevalle die Erve alfoo veele niet gelden en moffhen, moet die Renthier te vreden zijn, foo wanneer hy gheen garand,en heeft, welcke Erve naer dien die alfoo verkocht zijn, blijven ten eeuwigen daeghe aen den Cooper.

Art; 23.

Item een Renthier hebbende alle die Brieven die bv lanckheyt van tijde geworden zijn obfcuer, alfoo dat hy fijnen onder-pandt niet vinden en kan, magh procederen op den leften betadder des Pachters, ende den leften her-brengher, die welcke betaelen moet, oft moet eenen fchuldiger wijfen, dVelck men obferveert door fekere Ordonnantie

ge-