Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3i )

deert, volgens den vierden ende vyfden Artikel Tit. i7. van verf erfenife, j in de welke ook van den wettigen naaften Erfgenaam gelproken wordt.

Tot Corroboratie vari dien dient nog, dat den gefeyden veertienden Artikel fpreekt van den naaften Erfgenaam van den geene daar af de goederen gekomen zyn, 't welke niet applicabel is op Kinderen, die haare Ouders goederen egalyk deylen, zonder differentie te maaken waar van die gekoomen zyn.

Men heeft ook tegens de dubbelde Devolutie getragt te objicieren den vyftienden Artikel van het Privilegium Trimtatis, die ook wel ingefien zynde de dubbelde Devolutie efe&ive vafter ftelt, als klaarlyk begerende, dat als Man ofte Wyve flerve ende daar wettachtige gebeur te van hen bleve, die levende geene goederen verhopen oft vremden mg, nifiin Cafu neceiïitatis.

jmw j> j-., j„„m +a 1j>IMU) ^j^,,^ goeden

in fynen Weduftoel, daer mede mag hy doen fynen vryen wille.

Welke gewonne goederen niet gemeens hebben mee gedevolveerde of gefubdevolveerde goederen, ende ter contrarie zoo üuyt dezen Artikel de gefubdevolveerde goederen buyten de magt om te mogen verkogt worden, quia inclufio unius efl exclufio alterius.

Den feftienden Artikel van het zelve Privikgium, fchoon mede tegens de dubbelde Devolutie geallegeert' beveiligt klaarlyk met Stockmans de Devolutie der goet Edit: 1758. deren

Sluiten