is toegevoegd aan uw favorieten.

Grootheid van ziel en standvastigheid in tegenspoed

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder den laster. 85

ander aan het Westen vasthouden , en nog „ zoude U dit niet bevreedigen. Gij zoudt „ willen weten, waar zich de zon verborg, en naar dingen ftreeven, welken gij niet kunt be„ reiken. Gij hebt alle volken van het hunne „ beroofd, en uwe fchraapzuchtige handen „ ftrekken zich nog naar het onze uit. Waar,, toe dienen U zo veele rijkdommen anders, „ dan om flechts uwe onverzaadlijke begeerte te „ vergrooten, welke uw verteert? Gij zijt de „ eerfte, die U in den overvloed gebrek bereid „ hebt j want hoe meer gij bezit, hoe fterker „ gij 'er naar ftreeft, om nog meer te bezitten." Wanneer de trotsheid zulk eene verachtlijke drift, wanneer zij zoo weinig te verzaadigen, en zij eene bron van zoo veele onrechtvaardigheden is, hoe groot moet ons dan niet eene ziel voorkomen en hoe groot is zij ook indedaad ——— wanneer zij zich niet alleen tegen deze neiging verzet, maar haar ook zoo zeer onderdrukt, dat zij zelfs aangeboden eer, ja Koningskroonen, grootmoedig afslaat! Dat 'er ondertusfchen zulke verheven zielen zijn, vinden wij in de gefchiedenis door veelerhande voorbeelden bevestigd , waarvan wij 'er eenigen zullen bijbrengen. Toen Timoleon Sijracus F 3 be-