Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SN TEGENSPOED* 235

„ arm Weeskind, ver van de Hoofdftad ver-. „ wijderd, daarvan onderrichten? —- In den ,, jaare 1775. begaf ik mij met 50 guldens naar „ de Hooge School; konde alleen in het voU ,, gende jaar op eene gelijke fom üaat maaken

j} _ en bleef echter zonder fchulden , . ,

m Vijf jaaren daarna bevond ik mij op den rand „ des grafs en werd weder gezond. Sedert was „ ik verfcheiden maaien om geld verlegen, doch 3, werd altijd geholpen, wanneer de nood op „ op het dringendst was. Eens was mijn lee3, ven in gevaar, en juist in het beilisfend oogen-.

blik kwam mij iemand ter hulp. Dus zal dan „ ook het ftaag verminderend geld mijner Echt-

genoote , noch mijne afnemende gezonde ,, heid, mij angstvallig of twijffelmoedig naaa3, ken, naardien dezelfde Voorzienigheid, wel-. „ ke mij tot hiertoe geholpen heeft, nog voor ,, mij zorgt, en mij. of een beter en minder las,, tig beroep zal bezorgen, of mij in het graf 3, rust fchenken , en den mijnen vrienden en 3, weldoeners doen erlangen. In deze hoop 3, werd ik menigmaal verfterkt, wanneer ik mes; 3, mijne Echtgenoote een heilig lied, vol van „ dankbaarheid en vertrouwen, bij het Klavier,. v aanhief. Dan , ja dan , gevoelde mijn ziel

5%. eejasj

Sluiten