Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3fj> )

zalig worden, maer niet dacrdoor dat men Christ u s navolge , niet daérdoor dat men eensgezind m.t en gelijkvormig aen Hem zij — men vergenoegd zich met een ehkeld vertrouwen op de goedheid van den Geneesmcefter. — Algemene', onbegrijpelijke dwaesheid! — ö Mensch, hoe kunt gij 'ook hier fcheiden, het geen God heeft te zamCn 'gevoegd, Geloof en Gchoorzaemheid! — Zonder liefde tot Christus — wildt gij zaligheid door Christus, het welk toch even zo onmooglijk is, als, zonder vertrouwen op Christus, zonder Geloof aen' zijne Almachtige Genade , zich zijne liefde toe te eigenen. — ö Mensch! fcheid toch niet dat gene, het welk de Natuur van Jesus verbied van elkander te fcheiden —. Neem Christus' aen, zo als Hij u gefchonken wordt.— ;— Hoe' dwaes zijn de menfehen! — Zommigen willen een gerustftellenden, verzoenenden, vergev'enden Christus! anderen wederom een ;heili' gehd'cn Christus; zommigen nemen Hem alleen aen als Leeriier; anderen ' alleen als voorbeeld; zommigen ; fpreken alleen van de wondén zijner liefde — en wie kan daer genoeg van fpreken ? — anderen alleen van zijne deugden menfchenliefde, en- wie kan dezelve naer waerde verheffen,- zich in de overweging daer van verzadigen? — zommigen willen alleen zo aen Hem geloven, als of Hij, in hunne plaets-, zo deugdzaem geweest ware,

Sluiten