Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OCTOBER, Wijnmaand, heeft 50dagen.

De latijnfche naam deezer maand wijst aan, dat het de A<-tHe van het oude,aar der Romeinen was. _ rjje Wijooost Twe^ 4 deeze maand plaats heeft, gaf'er den nederduitfehen nlam Ztt~

1 Woensd. St.Bavo.Thiel** 9. 51. >

*t Eerfte quarc Dond. den 2. 's m. ten 6 uur. 53 m.

2 Donderd. Goerêe <fj. 10. 45. >

3 "rijd. Leiden ontzet. ir. 40. ut

4 Saturd St. Franc fa. op.

5 Zond. Edam. Am (rel v. ke. 1. 1.

f voorm. JH*/*.XXII. 34.-46 K.

VII. 11-17, Namidd. K. 1*A III.

13—21. Geref. 40 Zona'.

6 Maand. Bruno. 2. 2I x

7 Dingsd. Weefp. tk 3. 43' x

8 Woensd. Alkm, ontz. Mon. ^ 6. 34. v

© Voile Maan , Dond. den 9. 's morg. ten o. u. 49 m.

9 Donderd. Schagen ^Dord.le fa. op. Demo. de Zon op ten óu. 36 m. onder ten 5 11. 2 ; m.

10 Vrijd. St. Viftbr. Ed. ^ 6. 44. y

11 Saturd. Boere Sat. Leerd. 4Wf 7. 17. h

12 Ztó Vian. Ooscz. Voorb. k. 7.56. n

Roomfcbe K. voorm. itfrt^è. IX. 1—8. Lttib.K, L.*c. XIV. i—ii. namidd. Lutb.K. £j>bAV. 1—6. Geref. 4ifte Z<W.

13 Maand. Nieuwp. g. 40. n

14 Dingsd. Weefp. Purm. 9. 25. ss <è£ Laatfte gaart. Woensd. d, 15. 'sav. ten 7 u. 17 s*.

Sluiten