Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den ARCHIPEL. 19

vuur van deeze werken fchynt, zoo veel men op het oog kan zien, wel gedirigeerd; voor het overige vindt men hier veele kleinere Bastions, alle met gefchut voorzien; op het einde van de werken ligt eene Batterye eeven gelyk als de eerfte, om de communicatie met de Stad te dekken.

De Werken van la Palamide, fchyncn in eenen vry goeden ftaat en zyn nog onlangs gerepareerd.

Die van het Kasteel vervallen ten eene* maal, en veel laager liggende dan de andere en door die van la Palamide volkoomen gedekt, zoude het zeer onnut zyn om ze te repareeren. — In het oude Kasteel zyn Magazynen van allerhande zoort.

De Stad.

De Stad is van den Zeekant door een laage wal, waarop eenige Toorens ftaan verfterkt 5 het westlykfte gedeelte is zeedert korten tyd gerepareerd en met een Bastion, die de mond van de haven dekt, voorzien, en kruist het Vuur van het klein alleen geleegen Fortj waarvan wy te vooren fpraken. — Aan deezen kant is eene zeer groote reegenbak, werB a waard*

Sluiten