is toegevoegd aan je favorieten.

Beschryvinge van den archipel, tot nut van den krygsman, zeevaarenden en handeldryvenden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

168 EESCHRYVINGE van

DIEPTENS op de ASIATISCHE KUST?

Tusfchen het Kasteel van de Vu'urtoo, ren van Afiën en de eerfte Oostlyke Caap, ónder den naam van Cara-aböndus bekend, vindt men twee vlaktens, alwaar men eene landing waagen kan, doch de eerfte te naby het Kasteel en den ingang van het Canaal gelegen , is van weinig of geen aanbelang. Deeze voorby en een rotsachtige uithoek boven gezeild zynde, boven welke de kust Zeer hoog en ontoeganglyk is, ontdekt men de tweede vlakte, van eene kleine haven voorzien, en tot eene landing ten uiterfterj gefchikt: hier eens aan land zynde, wordt men alle defenfien van het Canaal, dezelve van achteren aantastende, gemaklyk meester.

Vyf cabellengten af en aan van de Vuurtooren van Afien , werpt men 30 a 35 vademen , zand met fchulpen, één halve cabellengte van het Fort Riva en in den mond van de kleine haven 3 vademen, zandgrond.

Op het Oosteinde van de vlakte van Riva ligt een Caap , die Noordlyk aan en naar Zee fchuins afloopt, op vyf i cabellengtens

yan