Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4 TAFEREEL

U't meel van Manioc-wartel, grof gewreven, dip men op een metaale plaat naauwlijks iaat gaar woir den. Niets is gemeener dan de Creolen op de Plantagien de casfave als brood te zien eeten , en daar aan, op de grootfte maaltijden in de Stad , den voorrang boven het witfte en beste brood te zien geven. Hpt is yooral hij geregten nlèt Spaanfche peper toegemaakt , dat zij het zelve fteeds boven iets anders verkiezen. Voor 't overige vindt men in Guiana de meeste fpijzen, die in de andere Volkplantingen bekend zijn, en onder anderen de Calalon, een zoort van lijmachtig ftoofzel, waar van de vrucht eener plant, Cojnhau genaamd, dengrondflag uitmaakt.

Een laatfte gebruik, het welk niet behoorde aansangeroerd te worden , zoo het geene gelegenheid gaf om van iets anders te fpreken , heeft zonder verzuip op alle maaltijden plaats. Een Neger, van een fles Taffia voorzien, ftaat gereed tusfehen de twee gerechten , gaat de tafel rond om 'er aan alle de gasten yan aan te bieden, en ontmoet zehden veel weigering. Dit noemt men het middelfchot. De Taffia van Cayenne, altijd helder als rots-water, is een zeer gezonde drank, en gefchikt, om, wanneer ze oud is, zeer aangenaam te worden, vooral na dat de invoering der fpecerije- planten geleerd heeft dezelve met verfche kaneel pyer te haaien.

Het opfchrift van dit hooftftuk zoude tot een groot getal uitweidingen en nieuwe aanmerkingen gelegenheid kunnen geven ; maar de eene en andere

zul-

Sluiten