is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van Cayenne, of Fransch Guiana.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo TAFEREEL

h algemeen is het zoort van water-gedierten aldaar talrijk en verfcheiden. Men vindt aldaar bovendien verfchillende zooftert van goede wilde duiven, waar van 'er één is, die door de fraaiheid van derzelver vederen uitmunt; twee Zoorten van patrijzen, in Europa ten eenemaal onbekend, waar van de eene, zoo groot als een hoen, fraaije groene eijeren legt , welken men in de kabinetten bewaart. Voor 't overige zoude men de binnenfle gedeelten des Lands zeer lang hebben moeten bewoonen, om deuitgeftrektheid van deszelfs voortbrengzels ten deezen opzigte te kennen; want 'er is zoo weinig beftendige gemeenfchap tusfchen deszelfs onderfcheidene gedeelten, dat zij bijna geene ruiling van hunne bijzondere voortbrengzels doen.

NE-