is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van Cayenne, of Fransch Guiana.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van CAYENNE. ipi

NEGENDE HOOFTSTUK. Visfchm,

Ï"Ïet gedacht der visfchen van Guiana is zoo oneindig verfchillend, en bevat zulke merkwaardige bijzonderheden, dat ik, zonder mij voor te doen, als of ik die verder, dan Hechts oppervlakkig, zoude doen kennen, gemeend heb daar aan een afzonderlijk Hooftftuk te moeten bedeeden.

De hoofd-verdeeling, die in dit Land is aangenomen , is die der gefchubde en ongefchubde visfchen , en om dadelijk te toonen, hoe verkrijgbaar dit zoort van voedzel voor lieden van bekrompene middelen is, zal ik 'er bijvoegen, dat te Cayenne de eerstgcmelde op zes, en de tweede op vier Fran* fche duivers het pond gefchat wierden. Deeze verdeeling , van het voornaamde uiterlijk onderfcheid afgeleid, past ook op het verfchil van derzelver waardije, want deeze twee zoorten komen met elkander in geene vergelijking, ten aanzien van hunne lekkerheid; bijna alle de gefchubde visfchen zijn uitmuntend, en men waardeert onder dezelven voornamelijk de Acoupa, de Soubine, de Harder en de Groot - oog. De laatstgemelden, die van hun bijzonder maakzel hunnen naam ontleenen, en waar G 3 van