is toegevoegd aan uw favorieten.

Bewijs van de waarheid des christlijken godsdiensts, voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christlijken Godsdienst. 13, Hoofdfi. 75

DERTIENDE HOOFDSTUK.

Geen bloot wijsgeerig vernuft heeft geheele Volken tot dit voortref ijk geluk gebragt.

IVIaar heeft dan dé geleerde en vernuftige Reden, bijzonder de hedendaags zoo zeer verlichte Reden, welke veel verder ziet, dan de Bijbelleer, en zig beroemt, de zuiverfte leer aangaande de Godheid uitgedagt te hebben; of welke zelfs wel eens zoo hoog vliegt, dat zij Gods aanzijn lochene ; en welke geene deugd voor verheven en edel houdt, die op eenigen Godsdienst gegrond is: heeft deze geleerde en geroemde Reden nergens eenig Volk grooter voorregten en meerder geluk aangebragt, dan de Bijbel gedaan heeft ?

Neen! — Men toone mij flegts een eenig vólk, ja maar eene eenige kleine ftad, aan welke de geleerde Reden zulke voorregten verfchaft heeft, als de Bijbel gedaan heeft.

Maar