is toegevoegd aan uw favorieten.

Bewijs van de waarheid des christlijken godsdiensts, voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^4 Waarheid van den

zijd verbreidden; in wouden, hutten, of holen woonden; en zig met wilde kruiden, wortelen , boomvrugten, wildbraad en visch geneerden. Gedurende deze levenswijs zijn de meeste menfchen in de grootfte onwetendheid, nadeeligfte dwalingen , ongerijmdfte afgodsdienst, en allerlei moeilijk bijgeloof; en, tevens, in allerlei grove, en, deels, gansch onnatuurlijke, zonden en ondeugden, verdiept en verzonken geweest. De oudfte Bijbelfche gefchiedenis leert ons, dat in die ftreek, waar eertijds Babel ftond, de eerfte fteden gebouwd zijn; en even daar zijn de geleerde'wetenfchappen allerëerst ontfproten. Toen Alexander de Groote, in de vierde eeuw voor Christus geboorte, Babel innam; vond men daar opgeteekende waarnemingen over de gefternten, van vele eeuwen herwaard. Dit begin van geleerdheid breidde zig verder uit in Syriën , en , daarna, in Egipten. Uit Syrië kwam de geleerdheid in klein Azië, Griekenland, en Romen, en klom fteeds hooger. Kunften en koophandel kwamen op, en Tyrus, in Syrië,werd beroemd door den zeehandel. Egter alle deze geleerdheid en wetenfchappen hadden geen invloeds genoeg, om het bijgeloof, den onredelijken en lastjgen afgodsdienst, en de fchande-

lijke